Перелік адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі місця
опубліковано 05 лютого 2021 року о 16:40

Рішення від 23 грудня 2020 року №33-3/VІIІ

 

з/п

Код  послуги

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Назва адміністративної послуги


02

Реєстрація / зняття з реєстрації місця проживання

1.

02-01

Реєстрація місця проживання особи

2.

02-02

Зняття з реєстрації місця проживання особи

3.

02-03

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

4.

02-04

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

5.

02-05

Реєстрація місця перебування особи

6.

02-06

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

7.

02-07

Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб03

Адміністративні послуги соціального характеру**

8.

03-01

Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

9.

03-02

Надання  пільг на придбання  твердого палива і скрапленого газу

10.

03-03

Надання тимчасової державної допомоги дітям , батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

11.

03-04

Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

12.

03-05

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром соціального обслуговування громадянина (надання соціальних послуг)

13.

03-06

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

14.

03-07

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

15.

03-08

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів  щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладання договорів щодо іншого майна; управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа; передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншої особи

16.

03-09

Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо іншого цінного майна

17.

03-10

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

18.

03-11

Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не зареєстровані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

19.

03-12

Надання державної допомоги при народженні дитини

20.

03-13

Надання державної допомоги при усиновленні дитини

21.

03-14

Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям

22.

03-15

Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

23.

03-16

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

24.

03-17

Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

25.

03-18

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

26.

03-19

Надання державної соціальної допомоги на догляд

27.

03-20

Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

28.

03-21

Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

29.

03-22

Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

30.

03-23

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії), травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення  антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту

31.

03-24

Призначення одноразової матеріальної допомоги особами з інвалідністю та дітям з інвалідністю

32.

03-25

Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт; одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

33.

03-26

Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення (регіонального та місцевих рівнів)

34.

03-27

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

35.

03-28

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

36.

03-29

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

37.

03-30

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї

38.

03-31

Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

39.

03-32

Встановлення статусу члена сім'ї загиблого ветерана війни

40.

03-33

Встановлення статусу учасника війни

41.

03-34

Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

42.

03-35

Видача посвідчення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

43.

03-36

Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною

44.

03-37

Призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 та 3, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи

45.

03-38

Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

46.

03-39

Призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу


04

Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування  у населених пунктах, де немає нотаріусів

47.

04-01

Посвідчення заповіту (крім секретного)

48.

04-02

Скасування заповіту (крім секретного)

49.

04-03

Видача дубліката, посвідченого органом місцевого самоврядування, документа

50.

04-04

Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього

51.

04-05

Засвідчення справжності підпису на документі

52.

04-06

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами

 

05

Паспортні послуги**

53.

05-01

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

 

12

Місцеві послуги

54.

12-01

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

55.

12-02

Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна

56.

12-03

Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові

57.

12-04

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок

58.

12-05

Видача акту на видалення земельних насаджень

59.

12-06

Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності

60.

12-07

Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

61.

12-08

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок

62.

12-09

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

63.

12-10

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки всіх категорій та форм власності

64.

12-11

Надання погодження на дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

65.

12-12

Рішення про передачу (надання) у власність (користування) земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності)

66.

12-13

Дозвіл на будівництво, добудову, реконструкцію житлового будинку, господарських будівель та споруд

67.

12-14

Розподіл домоволодіння та присвоєння поштової адреси

68.

12-15

Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки

69.

12-16

Довідка про наявність або відсутність особистого селянського господарства, фермерського господарства

70.

12-17

Довідка про наявність або відсутність земельної ділянки (паю)

71.

12-18

Довідка про перейменування вулиць

72.

12-19

Довідка про  склад сім’ї та наявність газового опалення

73.

12-20

Довідка про склад сім’ї та наявність пічного опалення

74.

12-21

Довідка про склад сім’ї  та наявність  пічного та газового опалення

75.

12-22

Довідка про склад сім’ї та пічне опалення і наявність газової установки до управління соціального захисту населення

76.

12-23

Довідка про всіх зареєстрованих на день смерті за адресою померлого, наявність або відсутність заповіту

77.

12-24

Довідка про власника  домогосподарства

78.

12-25

Довідка до пенсійного фонду про спільне господарство з померлим (3 пенсія)

79.

12-26

Довідка до пенсійного фонду про спільне господарство з померлим (для переходу на пенсію померлого)

80.

12-27

Витяг з господарської книги

81.

12-28

Архівна довідка

82.

12-29

Довідка щодо спільного проживання (ведення спільного господарства на день смерті громадянина)

83.

12-30

Довідка про реєстрацію та проживання померлого на день його смерті


Примiтка:  

*послуги будуть надаватись з моменту укладення узгоджених рішень з відповідними органами виконавчої влади.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux