Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП
опубліковано 05 лютого 2021 року о 16:20

Рішення від 23 грудня 2020 року №33-3/VІIІ

 

з/п

Код  послуги

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Назва адміністративної послуги


01

Державна реєстрація актів цивільного стану

1.

01-01

Державна реєстрація народження

2.

01-02

Державна реєстрація смерті

3.

01-03

Державна реєстрація шлюбу


02

Реєстрація / зняття з реєстрації місця проживання

4.

02-01

Реєстрація місця проживання особи

5.

02-02

Зняття з реєстрації місця проживання особи

6.

02-03

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

7.

02-04

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

8.

02-05

Реєстрація місця перебування особи

9.

02-06

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

10.

02-07

Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб03

Адміністративні послуги соціального характеру**

11.

03-01

Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

12.

03-02

Надання  пільг на придбання  твердого палива і скрапленого газу

13.

03-03

Надання тимчасової державної допомоги дітям , батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

14.

03-04

Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

15.

03-05

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром соціального обслуговування громадянина (надання соціальних послуг)

16.

03-06

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

17.

03-07

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

18.

03-08

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів  щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладання договорів щодо іншого майна; управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа; передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншої особи

19.

03-09

Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо іншого цінного майна

20.

03-10

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

21.

03-11

Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не зареєстровані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

22.

03-12

Надання державної допомоги при народженні дитини

23.

03-13

Надання державної допомоги при усиновленні дитини

24.

03-14

Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям

25.

03-15

Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

26.

03-16

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

27.

03-17

Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

28.

03-18

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

29.

03-19

Надання державної соціальної допомоги на догляд

30.

03-20

Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

31.

03-21

Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

32.

03-22

Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

33.

03-23

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії), травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення  антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту

34.

03-24

Призначення одноразової матеріальної допомоги особами з інвалідністю та дітям з інвалідністю

35.

03-25

Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт; одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

36.

03-26

Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення (регіонального та місцевих рівнів)

37.

03-27

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

38.

03-28

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

39.

03-29

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

40.

03-30

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї

41.

03-31

Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

42.

03-32

Встановлення статусу члена сім'ї загиблого ветерана війни

43.

03-33

Встановлення статусу учасника війни

44.

03-34

Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

45.

03-35

Видача посвідчення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

46.

03-36

Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною

47.

03-37

Призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 та 3, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи

48.

03-38

Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

49.

03-39

Призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу

 

04

Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування  у населених пунктах, де немає нотаріусів

50.

04-01

Посвідчення заповіту (крім секретного)

51.

04-02

Скасування заповіту (крім секретного)

52.

04-03

Видача дубліката, посвідченого органом місцевого самоврядування, документа

53.

04-04

Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього

54.

04-05

Засвідчення справжності підпису на документі

55.

04-06

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами

 

05

Паспортні послуги**

56.

05-01

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

 

06

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно

57.

06-01

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

58.

06-02

Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності) речового права на нерухоме майно

59.

06-03

Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно

60.

06-04

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

61.

06-05

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

62.

06-06

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за рішенням суду)

63.

06-07

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

64.

06-08

Заборона вчинення реєстраційних дій

 

07

Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців*

65.

07-01

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування)

66.

07-02

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)

67.

07-03

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

68.

07-04

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)

69.

07-05

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)

70.

07-06

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)

71.

07-07

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

72.

07-08

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

73.

07-09

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)

74.

07-10

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

75.

07-11

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

76.

07-12

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

77.

07-13

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

78.

07-14

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

79.

07-15

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

80.

07-16

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

81.

07-17

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

82.

07-18

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

83.

07-19

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

84.

07-20

Державна реєстрація виправлення помилок у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

08

Видача відомостей з Державного земельного кадастру**

85.

08-01

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

86.

08-02

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

87.

08-03

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

88.

08-04

Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

89.

08-05

Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

90.

08-06

Надання відомостей з державного земельного кадастру  у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку

91.

08-07

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

92.

08-08

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

93.

08-09

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідок,  що містять узагальнену інформацію про землі (території)

94.

08-10

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі  викопіювань з картографічної основи державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

95.

08-11

Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

96.

08-12

Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу

97.

08-13

Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу 

98.

08-15

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду документації із землеустрою

99.

08-16

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення державного земельного кадастру

100.

08-17

Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, допущеної не з вини органу, що здійснює його ведення

 

09

Державна реєстрація земельних ділянок**

101.

09-01

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного земельного кадастру

102.

09-02

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

 

10

Державна реєстрація громадських формувань**

103.

10-01

Державна реєстрація статуту територіальної громади

104.

10-02

Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади

105.

10-03

Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади

106.

10-04

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади

107.

10-05

Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

108.

10-06

Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

109.

10-07

Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

110.

10-08

Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

111.

10-09

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

112.

10-10

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації   

113.

10-11

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації

114.

10-12

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

115.

10-13

Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

116.

10-14

Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

117.

10-15

Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

118.

10-16

Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

119.

10-17

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

120.

10-18

Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті ліквідації

121.

10-19

Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації

122.

10-20

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

123.

10-21

Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

124.

10-22

Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

125.

10-23

Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

126.

10-24

Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 

127.

10-25

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

128.

10-26

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації

129.

10-27

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації

130.

10-28

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

131.

10-29

Державна реєстрація створення громадського об’єднання 

132.

10-30

Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

133.

10-31

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

134.

10-32

Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання

135.

10-33

Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання

136.

10-34

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання

137.

10-35

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання

138.

10-36

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації

139.

10-37

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації

140.

10-38

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

141.

10-39

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

142.

10-40

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

143.

10-41

Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії

144.

10-42

Державна реєстрація  включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 204 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

145.

10-43

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

146.

10-44

Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії

147.

10-45

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії

148.

10-46

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації

149.

10-47

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації

150.

10-48

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення структурного утворення політичної партії

151.

10-49

Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

152.

10-50

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

153.

10-51

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

154.

10-52

Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

155.

10-53

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

156.

10-54

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

157.

10-55

Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання

158.

10-56

Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання

159.

10-57

Державна реєстрація постійно діючого третейського суду

160.

10-58

Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

161.

10-59

Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду

162.

10-60

Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостилю

163.

10-61

Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця

164.

10-62

Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

165.

10-63

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

 

11

Пенсійні адміністративні послуги (ПФУ)**

166.

11-01

Призначення (перерахунок) пенсій

167.

11-02

Видача пенсійного посвідчення

168.

11-03

Видача довідок про розмір пенсії

169.

11-04

Видача довідок про перебування на обліку

170.

11-05

Видача довідок про заробітну плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7)

171.

11-06

Надання допомоги на поховання

172.

11-07

Переведення пенсії за новим місцем проживання

173.

11-08

Зміна способу виплати пенсії

 

12

Місцеві послуги

174.

12-01

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

175.

12-02

Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна

176.

12-03

Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові

177.

12-04

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок

178.

12-05

Видача акту на видалення земельних насаджень

179.

12-06

Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності

180.

12-07

Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

181.

12-08

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок

182.

12-09

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

183.

12-10

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки всіх категорій та форм власності

184.

12-11

Надання погодження на дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

185.

12-12

Рішення про передачу (надання) у власність (користування) земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності)

186.

12-13

Дозвіл на будівництво, добудову, реконструкцію житлового будинку, господарських будівель та споруд

187.

12-14

Розподіл домоволодіння та присвоєння поштової адреси

188.

12-15

Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки

189.

12-16

Довідка про наявність або відсутність особистого селянського господарства, фермерського господарства

190.

12-17

Довідка про наявність або відсутність земельної ділянки (паю)

191.

12-18

Довідка про перейменування вулиць

192.

12-19

Довідка про  склад сім’ї та наявність газового опалення

193.

12-20

Довідка про склад сім’ї та наявність пічного опалення

194.

12-21

Довідка про склад сім’ї  та наявність  пічного та газового опалення

195.

12-22

Довідка про склад сім’ї та пічне опалення і наявність газової установки до управління соціального захисту населення

196.

12-23

Довідка про всіх зареєстрованих на день смерті за адресою померлого, наявність або відсутність заповіту

197.

12-24

Довідка про власника  домогосподарства

198.

12-25

Довідка до пенсійного фонду про спільне господарство з померлим (3 пенсія)

199.

12-26

Довідка до пенсійного фонду про спільне господарство з померлим (для переходу на пенсію померлого)

200.

12-27

Витяг з господарської книги

201.

12-28

Архівна довідка

202.

12-29

Довідка щодо спільного проживання (ведення спільного господарства на день смерті громадянина)

203.

12-30

Довідка про реєстрацію та проживання померлого на день його смерті

 

13

Документів дозвільного характеру

204.

13-01

Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами

205.

13-02

Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою

Примiтка:  

*- послуги будуть надаватись з моменту наявності відповідного у посадових осіб сільської ради та доступу до відповідних реєстрів;

** - послуги будуть надаватись з моменту укладення узгоджених рішень з відповідними органами виконавчої влади.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux